top of page

Vídeo Documental/Reportatge

Per explicar fets, personatges, històries...,el documental és el millor format per poder difondre-les

i que perdurin en el temps.

bottom of page